Letselschade

Wordt geen 'slachtoffer':

 

Bij letselschade komt veel om de hoek kijken.U moet op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving, dossiers en stukken doorlezen, uw belangen verdedigen, medische stukken opvragen, in overleg treden met de (verzekeraar van de) tegenpartij en soms zelfs de causaliteit (het causaal verband tussen het ongeval en de schade) aantonen. Voor een 'leek' is dat een bijna onmogelijke opgave. Ook is het moeilijk om alle actuele ontwikkelingen in de gaten te houden en op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten.

 

De door u opgelopen letselschade kan tot gevolg hebben dat u minder inkomen hebt, minder levensgenot hebt, uw hobby's niet meer kunt uitvoeren en misschien zelfs niet meer aan het werk kunt.

Daarom is het belangrijk dat u uw dossier onderbrengt bij een ervaren letselschade specialist die uw belangen behartigt.Zo kunt u voorkomen dat u 'dubbel' slachtoffer wordt.

 

 

Werkwijze:

 

Bij het succesvol afhandelen van uw letselschade dossier zijn een aantal kernwoorden ontzettend belangrijk: persoonlijk contact, deskundigheid, transparantie.

Indien u uw schade bij ons meldt, plannen we op een zo kort mogelijke termijn bij u thuis of bij ons op kantoor een afspraak voor de intake. Tijdens dit gesprek worden duidelijke werkafspraken  met u gemaakt, de strategie wordt bepaald en ook wordt er een (voorlopige) inventarisatie opgesteld van de schade. Onze juristen zijn deskundig en hebben de nodige ervaring en achtergrond om op een professionele manier uw dossier af te handelen. Dit resulteert tot een soepele afwikkeling van uw dossier, goed contact met de tegenpartij en een fijne samenwerking met u.

 

 

Gratis advies:


Een belangrijk element is de vergoeding. Daar zijn we heel transparant in. De wetgever heeft bepaald dat de buitengerechtelijke kosten door de aansprakelijke partij wordt vergoed. In de meeste gevallen zal dat de verzekeraar van de tegenpartij zijn. Dit betekent dat u ons niets betaalt en dat onze service als het ware 'gratis' is.

Echter komt het soms voor dat door uw 'eigenschuld' de tegenpartij maar gedeeltelijk aansprakelijk is. een veel voorkomend voorbeeld is: u had voorrang moeten krijgen, maar kreeg dit niet. Daarnaast reed u zelf ook veel te hard. In zulke gevallen zullen we dit bespreekbaar maken en duidelijke afspraken met u maken.

 

Ook als u een lopend dossier hebt, kunnen we u voorzien van degelijk advies. Dan nemen we samen uw dossier door en wijzen u op de tekortkomingen. Het kan zijn dat er knelpunten zijn met de behandelaar van uw dossier, of dat u vragen heeft waar u geen duidelijke antwoorden op krijgt.Mensen ervaren het prettig als in zulke gevallen een tweede deskundige het dossier doorneemt om de vragen te beantwoorden. Zo kunnen de problematische situaties worden opgelost. Voor het second opinion vragen we ook geen vergoeding van u.


 

Aandachtspunten:


Bij letselschade is de aansprakelijkheidsstelling en het over de streep trekken van de verzekeraar van de tegenpartij de eerste stap. Sommige gevallen is er geen discussie over de aansprakelijkheid van de tegenpartij, maar het komt toch regelmatig voor dat een verzekeraar geen aansprakelijkheid erkent. Dan moeten we terugvallen op uw documentatie. Dit kan van alles zijn; een politie rapport, een mailtje die u hebt bewaard, een foto of een getuige. Hieronder volgen een aantal aanbevelingen:

Maak bij een verkeersongeval een foto van de situatie, bel zo nodig de politie, zoek getuigen en ga gelijk naar het ziekenhuis of naar een arts. Laat het niet over aan de meewerking van de tegenpartij.

Bij een bedrijfsongeval kunt u uw collega's vragen om een getuigenverklaring. Indien er gevaarlijke situaties voordoen op het werk, of als u door uw collega's wordt 'gepest' kunt u een mail sturen naar uw werkgever om melding te maken. Deze mail kan later als bewijs dienen om aan te tonen dat de werkgever de zorgplicht niet adequaat na is gekomen. Ook bij medische aansprakelijkheid speelt documentatie een grote rol. Volgens de wetgever moet alles gedocumenteerd worden door de arts. Dit neemt niet weg dat ook de patiënt de mogelijkheid heeft om zelf te documenteren. Dat hoeft natuurlijk niet in alle gevallen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de arts. U kunt de arts vragen om de meningsverschil op te schrijven in zijn verslag. De arts moet dit dan ook doen. Ook mag u om een afschrift vragen. Een andere mogelijkheid is de second opinion door een andere arts. Documentatie is vooral belangrijk na het ontstaan van letselschade, maar wordt meestal verzameld voor dat er letsel is. Documentatie vooraf bespaart gezeur achteraf!